Kinderdropping/Dropping pour les enfants

Samen met een groep andere kinderen en een begeleider word je ergens in het bos afgezet en moet je zelf de weg terug naar de camping zien te vinden. Alle kinderen die mee doen moeten om 19.00 uur verzamelen onder de partytent naast het zwembad. Deelname is gratis. Vergeet niet je goede wandelschoenen aan te doen!

Ensemble avec un groupe d’enfants et un surveillant tu sera déposé quelque part dans le bois et tu dois retrouver ton chemin au camping. Les enfants qui participent sont attendu à 19h au chapiteau à côté de la piscine. Cet activité est gratuit. N’oublie pas de mettre des bonnes chaussures de marche.

Kinderzeskamp/6-camp pour les enfants

Naast de zeskamp voor de volwassen wordt er ook een kinderzeskamp georganiseerd, waar alle kinderen tot 14 jaar aan mee mogen doen. Vorm samen een team van zes personen en probeer alle spellen te winnen. Aansluitend op de kinderzeskamp kun je nog gebruik maken van de zeephelling.

Comme chaque année on organise notre célebre jeu intervillage. Le jeu commence à 14h. Présentez vous d’abord à la réception. Montez un équipe avec vos amis. Pendant le jeu vous jouez contre des autres équipes pour la première place. L’équipe gagnante reçoit un prix.

Dierengeluidenspel/Jeu de bruit des animaux

Bij het dierengeluidenspel ga je in het bos op zoek naar verschillende dieren, die allemaal een ander geluid maken. De dieren hebben allemaal een andere letter bij zich en wanneer je alle dieren hebt gevonden moet je een woord vormen met de gevonden letters. Het groepje dat als eerste het woord heeft gevonden is de winnaar.

Au jeu de bruit d'animaux tu vas à la recherche des animaux différents dans le bois, qui font tous un bruit d animal. Chaque animal a une lettre, si tu as trouvé toutes les lettres, tu dois savoir faire un mots avec. Celui qui trouve le mot en premier a gagné.

Waterspelen/Jeu de L'eau

Ben jij niet bang om nat te worden? Vorm dan een groepje van 6 kinderen om lekker met het water te komen speln. Elk groepje zal verschillende proeven krijgen om uit te voeren.Het groepje dat het snelst de proeven uitvoert zal het spel winnen. Graag inschrijven voor 27juli, er zal een inschrijvingsformulier uithangen onder de partytent naast het zwembad.

Tu n' as pas peur de l'eau? Alors montes une équipe de 6 enfants pour venir jouer à l'eau. Chaque équipe devra faire des épreuves, celui qui les fini le plus vite gagne le jeu.

Playbackshow

Wie wil er niet heel even beroemd zijn of voor eens een artiest zijn of in een rock band spelen! Op Eurocamping kan dat allemaal, want tijdens de Play-Back show vanaf 19:00 uur kun je je eigen talent tonen, zingen, dansen en springen op je eigen meegebrachte muziek.

Ga alleen of samen met je vrienden/vriendinnen oefenen en Play-Back de sterren uit de hemel voor een deskundig jury. Als jij de CD/muziek meebrengt, dan zorgen wij voor het geluid en de lichtshow tijdens je optreden!

Qui ne voudra pas devenir célèbre ou devenir artiste ou jouer dans un group de rock ! A l’ Eurocamping tout est possible, à partir de 19h tu peux venir montrer ton talent de chant, de danse au playbackshow, tout seul ou avec tes amis. N’oublie pas d'amener le cd/musique de la chanson de ton choix.