Omgeving - Environnement

Onze camping is zeer centraal gelegen ten opzichte van de omringende bezienswaardigheden. Zo liggen de meeste toeristische plaatsen en culturele dorpjes op een korte afstand van de camping:

Notre camping est situé près de plusieurs attractions dans l'environnemen et la plupart des site toeristique et villages à voir se trouve à proximité du camping. Pour vous faciliter les choses, on vous présente:

 

La Roche en Ardenne

Een zeer bekend plaatsje met een knus en levendig centrum met zijn gezellige winkelstraatjes, restaurants en terrasjes. Het ligt in het hart van de Ardennen, aan de mooie rivier de Ourthe. U heeft er een prachtig uitzicht over het oude stadje en de Ourthevallei.

Un lieu très connu avec un centre agréable et avec ses rues commerçantes animées, des restaurants et des terrasses. La Rochel est situé en plein cœur des Ardennes, sur la magnifique rivière l'Ourthe. Vous avez une belle vue sur la vieille ville et la vallée de l'Ourthe.

 

Rendeux

Rendeux bestaat uit een aantal typische dorpjes waar nog landelijk geleefd wordt. Het landschap is flink glooiend en daarom een ware uitdaging voor liefhebbers van sportieve fiets- of wandeltochten. Waar u ook bent, u komt u altijd de Ourthe tegen waar kajakkers zich helemaal kunnen uitleven. Rendeux biedt u de rust van het landleven en de nabijheid van attractiepolen als La Roche en Durbuy.

Rendeux se compose de différents petits villages. Le paysage est assez vallonné et donc un véritable défi pour les amateurs de vélo sportif ou randonnée. Où que vous soyez, vous suivez l'Ourthe sur lequel nombreux kayakistes prennent le defi. Rendeux vous offre la tranquillité de la vie à la campagne et la proximité de differente pôles d'attraction comme La Roche et Durbuy.


Hotton

Hotton ligt ten opzichte van La Roche stroomafwaarts aan de Ourthe. Deze plaats is bekend vanwege de Grotten van Duizend-en-één-nacht. www.grottesdehotton.com

Hotton est situé en aval de l'Ourthe comprarer à La Roche. Cet endroit est célèbre pour ses grottes des mille et une nuits. www.grottesdehotton.com

 

Marche-en famenne

Het stadje heeft een bloeiende handelskern en leuke restaurants, maar is ook erg landelijk gebleven. De stadskernvernieuwing wordt vaak in zijn soort als voorbeeld gesteld. De stadskern is autovrij en wordt opgesmukt met gerestaureerde historische gebouwen, bankjes, fonteinen, beelden en muurschilderingen. Verder is er een interessant kantmuseum. Daarbuiten bezit de omgeving van Marche erg leuke verrassingen zoals het oude kerkje van Saint-Etienne te Waha met zijn moderne glasramen van Folon of de geklasseerde natuursite van Fond de Vaulx.

La ville dispose d'un centre commercial prospère et bons restaurants, mais est en revanche très rurale. Le renouvellement du centre ville est souvent en son genre à titre d'exemple. La ville est piétonne et est agrémentée de bâtiments historiques restaurés, des bancs, des fontaines, des statues et des peintures murales. Il y a aussi un intéressant Musée de la dentelle. Au-delà de Marche il y a de belles surprises comme la vieille église de Saint-Etienne à Waha avec ses vitraux modernes de Folon ou le site naturel classé du Fond des Vaulx.

 

Durbuy

Terecht wordt Durbuy vaak het ‘kleinste stadje ter wereld’ genoemd: je kunt het letterlijk in vijf minuten te voet doorkruisen. Het is echter ook één van de mooiste plekjes in het zuiden van het land. Het stadje ademt Middeleeuwen en de omgeving is ronduit indrukwekkend, ideaal voor een stevige wandeling.

Durbuy est à juste titre appelée "la plus petite ville du monde": vous pouvez littéralement la traverser en cinq minutes. Elle est également l'une des plus belles villes du sud du pays. La ville respire le Moyen Âge et les alentours sont merveilleux! Idéale également pour des petites promenades.

 

Bastogne

Bekend door de legendarische slag om de Ardennen. Hieraan herinnert ook het Historical Center even buiten het centrum naast dit levendige museum ook de Memoriaal.

Connu pour la légendaire bataille des Ardennes. Le centre historique, juste à l'extérieur du centre ville rappele la bataille.

 

Saint-Hubert

Populair oord, volledig omgeven door de uitgestrekte bossen, genoemd naar de beschermheilige van de jagers, die hier leefde en er de eerste kerk bouwde. Hij werd later bisschop van Luik, in de zevende eeuw. De basiliek is er een interessante blikvanger.

Station balnéaire, complètement entouré de vastes forêts, nommés d'après le saint patron des chasseurs, qui ont vécu ici et là de la première église construite. Il fut plus tard évêque de Liège, au VIIe siècle. La basilique est un eye-catcher intéressant.

 

Han-sur-Lesse

Geliefde bestemming voor een heerlijk dagje uit in de Ardennen. Bekend door zijn grotten. Ze werden in 1814 bij toeval ontdekt. Bij het domein hoort ook een wildpark waar u een tocht met een treintje kunt maken. In de omgeving is het kleine stadje Rochefort ook een bezoek waard. www.grotte-de-han.be

Destination populaire pour une belle journée dans les Ardennes. Connu pour ses grottes qui furent découvertes par hasard en 1814. Le domaine a egalement un parc animalier où vous pouvez faire un petit voyage en train. Han se trouve près de la petite ville de Rochefort qui aussi mérite une visite. www.grotte-de-han.be

 

Spa

Het beroemde kuuroord en de stad van het water (de Spa bronnen bevinden zich hier). Tal van gekroonde hoofden kwamen naar Spa om er te kuren, daarna trad het verval in, maar sinds kort bezit de stad nieuwe, moderne thermen in het centrum. Een van de blikvangers is het Musée de la Ville D’eau (waar u o.a. de vermaarde, typische beschilderde houten dozen kunt vinden) en het Musée Spadois du Cheval (waar o.a. koetsen, zadels, een hoefsmidatelier, schilderijen, aquarellen enz. te vinden zijn).

La célèbre station thermale et la cité de l'eau (les sources de Spa sont trouvent ici). Plusieurs têtes couronnées sont venus à Spa pour cures, puis rejoint la persistance, mais récemment la ville possède de nouveaux thermes modernes dans le Centre. Un des points forts est le Musée de la Ville D'eau (où vous pouvez trouver les boîtes en bois peints renommés, typiques) et le Musée du Cheval Spadois (où carrosses, selles, un atelier de maréchal-ferrant, peintures, aquarelles etc.).

 

Dinant

Interessant stadje dat tussen de rotsen en de Maas ligt. Adolphe Sax, de uitvinder van de saxofoon, werd hier geboren. Aandachtspunten zijn de collegiale kerk, de citadel en de opmerkelijke Roche Bayard, in de buurt van het fort bevinden zich ook les Grottes de la Merveilleuse (fraaie grotten).

Ville intéressante entre les rochers et la Meuse. Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone, est né ici. Points d'attention sont la collégiale, la citadelle et le remarquable Roche Bayard, près du fort sont aussi les Grottes de la Merveilleuse (superbes grottes).

 

Malmedy

Een druk, gezellig stadje met een druk handelscentrum. Ideale vertrekplaats voor tochtjes in de omgeving, in de Oostkantons en in het hartje van de Ardennen. Het stadje is ook bijzonder door zijn carnaval (de Cwarmé), hier kunt u ook het carnavalmuseum ontdekken en in hetzelfde gebouw het papiermuseum. De papiernijverheid was lange tijd erg belangrijk voor de regio. Interessant is ook de kathedraal, die de voormalige abdijkerk vervangt.

Une ville agréable et bien visiter avec un centre commercial très fréquenté. Idéal point de départ pour excursions dans la région, dans les cantons de l'est et dans le cœur des Ardennes. La ville est également particulièrement par son carnaval (le Cwarmé), ici vous pourrez également découvrir le Musée du carnaval et dans le même bâtiment le Musée du papier. L'industrie du papier était très important pour la région. Intéressant est aussi la cathédrale, qui remplace l'ancienne église abbatiale.

Hoge Venen/Hautes Fagnes

Een bijzondere streek tussen Eupen en Malmedy van ca. 4000 ha groot met moeras, heide, veen en naaldbossen waar u heerlijke wandelingen kunt maken. U vindt hier ook een uitzonderlijke fauna en flora in een ongerept en uniek natuurgebied. Hier situeert zich ook het hoogste punt van België, het Signal de Botrange (693m hoog), met in de buurt het interessant Centre Nature de Botrange als belangrijkste blikvanger. U verneemt in dit centrum alles over de Hoge Venen, zeer leerzaam dus.

Une zone spéciale entre Eupen et Malmedy d'environ 4000 hectares de marais, Heath, tourbières et forêts de conifères où marcher. Vous trouverez également une exceptionnelle faune et flore dans une nature intacte et unique. Voici également le plus haut point de la Belgique, du Signal de Botrange (693m de haut), avec près du Centre Nature de Botrange, comme la principale accroche intéressante. Dans ce centre, vous trouverez tous découvrir les Hautes Fagnes, très pédagogiques.

 

Stuwdam en meer van Nisramont/Lac de Nisramont

Het meer van Nisramont strekt zich zo’n 47 ha uit en is ideaal voor kajakken en vissen. De stuwdam is interessant vanwege het waterzuiveringstation en de hydro-elektrische centrale. Ook is er een audiovisuele zaal waar u de werking van de stuwdam uitgelegd kan krijgen. Als laatste kunt u ook nog het aangegeven wandelpad rond het meer volgen, deze wandeltocht duurt ongeveer 4uur.

Lac de Nisramont s'étend comme un 47 ha et est idéal pour le kayak et la pêche. Le barrage est intéressant en raison de l'unité de traitement de l'eau et l'usine hydroélectrique. Il y a aussi un audiovisuel salle où vous expliqué le fonctionnement du barrage. Enfin, vous pouvez suivre le chemin indiqué autour du lac, cette randonnée dure environ 4 heures.